رئیس و  اعضای موسسه بهداشت معنوی با حضرت آیت الله سیفی مازندرانی رئیس موسسه «معهد الاجتهاد الفعال» دیدار کردند.
در این دیدار آیت الله سیفی مازندرانی ضمن تائید ضرورت فعالیت در عرصه مقابله با عرفان های کاذب، از اقدامات موسسه بهداشت معنوی در این راستا تقدیر نمودند.
ایشان در ادامه با تاکید بر مقابله موثر و راهبردی در این حوزه، مسئولین موسسه را به تدوین نقشه راه منسجم در این مسیر توصیه کردند. ایشان همچنین با استقبال از ضرورت طرح مباحث معنویت اسلامی، به عنوان راهکاری موثر در جهت مقابله با عرفان های کاذب، پیشنهاد پژوهشگران موسسه بهداشت معنوی مبنی بر استفاده از نظرات علمی معظم له در این زمینه را پذیرفتند.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام مظاهری سیف گزارشی از روند شکل گیری و  فعالیت های این موسسه ارائه نموده و برخی آثار علمی چاپ شده به محضرشان تقدیم گردید.