اخبار

نشست تخصصی نقد و بررسی عرفان حلقه با سخنرانی سرکار خانم دکتر مغیثی عضو شورای علمی موسسه بهداشت معنوی
(ویژه خواهران)
زمان: پنج شنبه ساعت 10 تا 12
مکان: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه بلوک 1 طبقه1